Informa'ns-en

Reviseu els camps marcats amb vermell, és obligatori omplir-los.

* Camps Obligatoris

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer Serveis d'Informació i Atenció al de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar el tràmit d’informació d’un habitatge d’us turístic. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que ho requereixi la pròpia tramitació o la persona usuària ho autoritzi expressament. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD. Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 de 11 de juliol, us indiquem que en informar el camp email o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans amb la finalitat descrita en el paràgraf anterior.