L'Hospital Clínic

Espais d'estudi i de recerca
  • Innovació
  • Patrimoni cultural

L'Hospital Clínic

Situat a l’Esquerra de l’Eixample, l’Hospital Clínic és un centre de referència a l’Estat espanyol. Pertany a la Xarxa d’Hospitals Públics de Catalunya i comparteix espai amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Al Clínic, s'hi formen residents i s’hi imparteixen màsters i postgraus, i la seva activitat investigadora el situa en la primera línia del panorama mèdic nacional.

Pioners de la medicina

L’Hospital Clínic està format per onze instituts i centres que s’organitzen per especialitats. L’activitat assistencial inclou l’atenció primària, l’hospitalària, l’atenció social i sanitària, la unitat de salut mental, la de trasplantaments i l’atenció privada i, a més de la seu central, formen part de l’Hospital Clínic la seu de Maternitat i altres centres.

L’Hospital Clínic ha esdevingut en nombroses ocasions l’escenari d’operacions pioneres a Espanya, com ara el primer trasplantament de ronyó del país, l’any 1965, el primer trasplantament de medul·la òssia, l’any 1976, o el primer de pàncrees i ronyó, l’any 1983. La innovació és un dels principis bàsics de la institució, i el 2014, per exemple, l’hospital va implantar una tècnica poc invasiva per operar les insuficiències cardíaques. Pel centre hi han passat alguns dels facultatius més destacats de la medicina catalana contemporània, com ara Moisès Broggi o Josep Maria Gil-Vernet.

El complex

L’edifici es va construir en onze anys, del 1895 al 1906, tot seguint el projecte d’Ignasi C. Bartrolí i la tendència classicista del moment. Una mostra d’aquesta tendència és la façana del carrer de Casanova, entrada principal a la Facultat de Medicina, amb un pòrtic imponent suportat per columnes clàssiques i un frontó amb relleus al·legòrics d’inspiració grecollatina.

more

Informació de contacte

Segueix-nos: