El Mercat de la Concepció

Per fer compres
  • Mercats
  • Modernisme
  • Patrimoni cultural

El Mercat de la Concepció

Remodelat l’any 1998, el Mercat de la Concepció està situat al bell mig de la Dreta de l’Eixample i adopta el nom de l’església veïna, la Concepció. Consta de 47 parades d’alimentació i diversos locals no alimentaris, i abasteix principalment els veïns de l’àrea compresa entre els carrers de Nàpols i de Balmes, a dreta i esquerra, i de Còrsega i la Gran Via, a dalt i a baix.

Del Crystal Palace a la Concepció

L’arquitecte Antoni Rovira i Trias, autor també del Mercat de Sant Antoni, va projectar un espai alt i diàfan gràcies a les noves possibilitats que oferia l’ús del ferro com a element estructural. Així, la Concepció va ser, juntament amb el Mercat del Born o el de la Llibertat, un dels nombrosos mercats municipals que es van construir a partir de l’últim terç del segle XIX i que s’inspiraven en edificis com el Crystal Palace de Londres o el Mercat de Les Halles de París. La utilització d’esquelets metàl·lics en lloc de la pedra tradicional va significar un dels canvis més importants en l’arquitectura pública catalana al tombant de segle.

L’edifici

El mercat ocupa un espai rectangular de 38 metres d’amplada per 105 metres de llargària i té una àrea de 4.010 metres quadrats. S’estructura en tres naus: una gran nau central de 13 metres d’alçària i dues naus laterals de dimensions més reduïdes. Les teulades són de ceràmica vidriada a dues aigües, i les parets són d’obra vista. Tot plegat fa d’aquest edifici una mostra important de l’arquitectura pública de finals del segle XIX, entre el modernisme i els nous sistemes constructius.

more

Informació de contacte

Segueix-nos: