La plaça de Lesseps

Espais urbans
  • Espais d'estudi i recerca
  • Qualitat de vida

La plaça de Lesseps

Centre neuràlgic del trànsit rodat, la plaça de Lesseps ha hagut de mantenir l'equilibri delicat entre la seva funció com a nus viari per on passen diàriament més de 100.000 cotxes i el respecte per les necessitats dels veïns. Avui dia, després de la darrera reforma del 2008, la plaça de Lesseps és un espai modern que té zones verdes i sistemes per amortir el soroll del trànsit.

Qui era Lesseps?

Ferdinand Marie de Lesseps va ser un enginyer i diplomàtic francès, famós per haver dirigit les obres del canal de Suez i del canal de Panamà. Va exercir de cònsol de França a Barcelona entre el 1842 i el 1848, i durant aquell període va viure a Gràcia, a la plaça que ara duu el seu nom. Durant el bombardeig de Barcelona per ordre d’Espartero, el 3 de desembre de 1842, Lesseps va intervenir directament en favor de la ciutat, fet que li va valdre el reconeixement de Barcelona.

La plaça de tothom

L’any 2005 van començar les obres de remodelació de la plaça, que havien de facilitar el trànsit rodat sense perjudicar la vida del barri. El projecte, aprovat per consens després de nombroses negociacions, va acomplir bona part dels objectius marcats i de les peticions veïnals, entre les quals, que es deixessin visibles les façanes dels edificis adjacents, que s’equipés la plaça amb espais practicables per als vianants i que s’amortís l’impacte acústic del trànsit.

La plaça de Lesseps disposa d'elements de mobiliari urbà que en permeten l’ús per part dels veïns, així com d'escultures (hi sobresurt la biga que travessa la plaça i que representa el canal de Suez), arbres i jardineres. Hi destaquen la Biblioteca Jaume Fuster i l’església dels Josepets, l’edifici més antic de la plaça.

more

Informació de contacte