El parc de les Rieres

Espais naturals
  • Parcs i jardins
  • Qualitat de vida
  • Turisme responsable

El parc de les Rieres

Natura, innovació i tecnologia al servei del medi ambient conflueixen en l'acabat d'inaugurar parc de les Rieres d’Horta, que ocupa la zona per on passava l’aigua dels torrents que baixaven de Collserola. Modern i sostenible, el parc té una xarxa d’enllumenat ecoeficient i un recorregut botànic adaptat al terreny i al clima que permet descobrir nombroses espècies mediterrànies.

Un parc amb esperit ecològic

D’acord amb els temps actuals i amb els criteris de sostenibilitat que es promouen a la ciutat, el parc de les Rieres d’Horta inaugurat el 2013, segueix la filosofia de l’autosostenibilitat i disposa d'una pèrgola fotovoltaica que aprofita l’energia del sol per proveir la xarxa d’enllumenat, la qual és, a més, de tecnologia LED.

Construït sobre un parc de neteja i un dipòsit pluvial que queden soterrats, el nom del parc es deu a l’abundància de pous i rierols i recursos hidràulics que provenen de la seva proximitat a la serra de Collserola. La història del barri d’Horta està força lligada a aquesta abundància d’aigua, i l’antic municipi de Sant Joan d’Horta fins i tot va arribar a ser conegut per les inundacions que patia en el passat.

Coneixement de la natura i sostenibilitat

Els arbres que es troben al parc ofereixen un recorregut botànic d’aprenentatge que inclou 23 exemplars de diferents tipus, així com 25 plantes que s’han plantat d’acord amb els criteris de condicions climàtiques i de resistència en un entorn urbà. S’han incorporat sobretot espècies mediterrànies de clima càlid que no necessiten tant de manteniment.

En conjunt, el nou parc de les Rieres d’Horta és un dels exemples d’actualitat i sostenibilitat que es promouen a Barcelona d’acord amb les noves filosofies i amb respecte per al medi ambient.

 

 

more

Informació de contacte

Segueix-nos: