El barri del Bon Pastor

Patrimoni cultural
  • Espais urbans
  • Qualitat de vida

El barri del Bon Pastor

Nascut al voltant de les Cases Barates construïdes l’any 1929, el Bon Pastor es va consolidar especialment durant els anys seixanta del segle passat. De caràcter senzill i popular, l’oblit de les institucions va comportar que esdevingués un barri estigmatitzat. Malgrat això, el Bon Pastor ha deixat enrere uns orígens difícils i avui és un barri obert, dinàmic i compromès amb el futur.

Les Cases Barates

En aplicació de la Llei de cases barates, l’any 1929 es va edificar en aquesta zona agrícola (que llavors no pertanyia a Barcelona), un conjunt de 784 habitatges d’una planta i uns 40 metres quadrats. Eren per vendre o llogar a immigrants d’altres punts d’Espanya, barraquistes i gent amb pocs recursos, i van arribar a acollir 3.000 veïns. Es van construir en terrenys afectats per les variacions del riu i, en certa manera, van quedar abandonats a la seva sort. És per això que, malgrat la remodelació que ha experimentat el barri, encara s’hi poden veure vestigis d’arquitectura popular de l’època en què els mateixos veïns s’arreglaven les cases i els carrers.

Fills del Bon Pastor

Actualment, el Bon Pastor està plenament integrat al districte i a la ciutat, disposa d’equipaments socials, sanitaris, educatius i esportius i, des de l’any 2010, té estació de metro. L’escriptor Jorge Larena i el futbolista Sergio García són fills orgullosos del barri, mentre que de les Cases Barates són el trio musical Rumba Tres, en actiu des de fa 40 anys, i el polític Salvador Angosto, un dels activistes més destacats del barri

more

Informació de contacte