Estudia a Barcelona

Vine a rebre una formació d'alt nivell en un entorn privilegiat. Barcelona catapultarà les teves habilitats professionals.

Escoles de negoci de Barcelona i altres institucions

Escoles de negoci i altres institucions

Consolidades en els principals rànquings del sector, les escoles de negoci de Barcelona tenen un ampli ventall d’estudis que van des dels Master in Business Administration (MBA) fins a formació actualitzada sobre el món empresarial, cursos a mida, postgraus, etc.

close
Graus, màsters, doctorats i estudis superiors

Graus, màsters, doctorats i estudis superiors

Durant el curs 2015/16 hi va haver 187.970 alumnes a les 8 universitats de Barcelona cursant grausmàsters. Un món de possibilitats dirigit per grans professionals.

close
Formació Professional de Grau Superior a Barcelona

Formació Professional de Grau Superior

L’FP de grau superior té com a objectiu principal que els estudiants es converteixin en tècnics superiors d’un sector, per assumir un nivell alt de responsabilitat i autonomia en la seva professió en coordinar equips de treball.

close
Formació Professional de Grau Mitjà a Barcelona

Formació Professional de Grau Mitjà

L’FP de grau mitjà se centra a incorporar els futurs treballadors al mercat laboral com a tècnics. Té per objectiu dotar els estudiants dels coneixements pràctics necessaris per desenvolupar una professió.

close
Orquestra de cambra a l’Auditori de Barcelona

Estudis artístics

Es divideixen en quatre branques: música, arts plàstiques i disseny, dansa i art dramàtic, tot i que cal destacar tres especialitats més en auge, com ara la creació de videojocs, els estudis de cinema i audiovisuals i els de circ.

close
Palau Sant Jordi de Montjuïc a Barcelona

Formació esportiva superior

Barcelona s’ha convertit en un lloc d’alt nivell en el terreny esportiu, no només pel que fa als esportistes d’elit en actiu, sinó també als que gestionen entitats esportives i als que es dediquen a l’animació d’activitats físiques.

close