Comunitat internacional i entitats d’acollida

Tant estudiants com investigadors nouvinguts a Catalunya necessiten conèixer una sèrie de serveis que els facilitaran la seva arribada i estada a casa nostra.

Aprendre català, Intercat: hi trobaràs tota una sèrie de recursos electrònics per aprendre la llengua i la cultura de Catalunya.

Consolats a Barcelona: llistat de les representacions de les administracions públiques d’altres països a Barcelona.

Més informació:

Si acabes d’arribar a Catalunya, hi ha una sèrie d’entitats i serveis que t’interessa conèixer:

  • Xarxa d’Entitats Socials d’Assessorament Jurídic per a Estrangers, XESAJE : conjunt d’associacions de treballadors i immigrants de diferents països.
  • Servei d’Atenció als Immigrants Estrangers i RefugiatsSAIER: informació i assessorament gratuït sobre tràmits, permisos de residència i treball...