L'Oficina d’Atenció a les Empreses

L’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) és la millor porta d’entrada per als nous negocis a Barcelona i l’àrea metropolitana.

Serveis que ofereix l’Oficina d’Atenció a les Empreses

 • Constitució d’empreses noves

  Constitució d’empreses

  L’OAE tramita les altes de noves societats mercantils i també les de professionals autònoms. L’assessorament també es pot fer telemàticament a través del seu web.

  Informació sobre tràmits municipals

  Informació i tràmits municipals

  Servei d’informació sobre la normativa que cal complir a l’hora de muntar una empresa a Barcelona. L’Oficina Virtual de l’Ajuntament també ofereix aquest assessorament.

  Transmissió empresarial

  Transmissió empresarial

  L’Oficina assessora empresaris que volen cedir el negoci i emprenedors que volen donar continuïtat a una empresa. A més, hi ha un portal web per publicar-hi ofertes i demandes.

  Trobar la millor ubicació

  Localització

  Tant si l’empresa és local com si és internacional, l’OAE ajuda a trobar els millors espais per instal·lar-hi negocis nous. A més, Barcelona Activa disposa d’espais propis.

  Creixement d’empreses

  Assessorament empresarial

  Les empreses que volen ampliar mercat i guanyar competitivitat poden recórrer a l’OAE, amb un equip tècnic que elabora plans estratègics de creixement.

  Internacionalització i comerç exterior

  Internacionalització i tràmits de comerç exterior

  L’OAE ofereix assessorament expert sobre oportunitats de negoci a l’exterior per a les empreses que vulguin iniciar-se en l’exportació i expandir-se en l’àmbit internacional.

  Innovació

  Innovació

  Des de l’OAE es pot accedir a un conjunt de programes i activitats per ajudar les empreses a incorporar mecanismes creatius en l’estratègia empresarial i gestionar l’R+D+I.

  Cerca de talent

  Gestió del talent

  L’Oficina té diversos programes per trobar els perfils professionals que necessita cada empresa. També ofereix informació sobre subvencions i ajuts a la contractació. 

 • Finançament empresarial

  Finançament empresarial

  L’OAE ajuda a trobar el finançament més adient per a cada empresa: públic, privat, bancari i alternatiu, com el micromecenatge. També es fan sessions formatives específiques.

  Espai Barcelona

  Espai Barcelona

  Al Barcelona Growth Centre es poden fer presentacions a clients i reunions corporatives en un entorn innovador marcat per les tecnologies audiovisuals: l’Espai Barcelona.