Barcelona ha sabut aprofitar l’oportunitat de l’última revolució tecnològica i consolidar-se com un motor de les noves activitats econòmiques lligades a sectors estratègics, com ara les TIC, la biotecnologia, la mobilitat sostenible i l’aeronàutica o el medi ambient. El Barcelona Negocis treballa per fomentar sinergies entre empreses privades, organismes públics i centres tecnològics i científics per tal d’optimitzar recursos i excel·lir en el desenvolupament econòmic de la ciutat i de l’àrea metropolitana.

Sectors estratègics

TIC - economia digital

El  teixit empresarial TIC a Catalunya el componen  més de 15.000 empreses, prop de 2.800 de les quals es troben a Barcelona.

Indústries creatives

Inclouen sectors tan potents i amb llarga tradició com el disseny, l’audiovisual i el media, l’editorial, les arts escèniques o la publicitat.

Ciències de la vida

Els sectors farmacèutic, biotecnològic i de tecnologies mèdiques té un paper determinant a Barcelona.

Economia verda i sostenibilitat

Barcelona està compromesa amb l’eficiència energètica, la mobilitat sostenible i l’activitat econòmica respectuosa amb el medi ambient.

Indústria 4.0

La quarta “revolució industrial” està transformant la indústria tradicional mitjançant la incorporació de les noves tecnologies.

Turisme

Barcelona es vol consolidar com una destinació turística sostenible, aplicant una gestió responsable i una estratègia transversal de futur.

Comerç

El comerç majorista i de proximitat és una de les branques amb més pes dins l’estructura econòmica de Barcelona.