Com s’arriba en tren

Barcelona disposa de connexions ferroviàries directes amb diversos punts d’Europa i amb tota la península Ibèrica. A més, la línia d’alta velocitat, l’AVE, connecta Barcelona amb les ciutats franceses de París, Lió, Tolosa i Marsella, i també amb Madrid i el sud de la península Ibèrica. A més, una àmplia xarxa de trens de rodalies connecten la ciutat amb els principals municipis catalans.