La ciutat a peu: el decàleg del vianant

Tot i que Barcelona és una ciutat amb una mobilitat segura, on la convivència entre vehicles a motor, bicicletes i vianants funciona bé, al centre de la ciutat hi ha grans avingudes de trànsit dens on és necessari que els vianants extremin les precaucions. Sempre s’ha de caminar per la vorera guardant una distància segura amb els vehicles que circulen per la calçada, creuar els passos de vianants amb el semàfor en verd i, en aquells que no tenen semàfor, vigilar que no hi hagi cap vehicle massa a prop abans de travessar; cal parar especial atenció als vehicles que giren, perquè tenen menys visibilitat, i creuar els passos de vianants sense córrer. Cal que les criatures vagin sempre agafades de la mà i ensenyar-los a complir les normes: no s’ha de creuar mai en vermell, encara que no vinguin cotxes. I, sobretot, cal evitar caminar pel carril bici i la calçada.