CONTACTE

Contacte

El Dia de la Comunitat Internacional de Barcelona és una iniciativa de la Direcció de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona que des de fa anys treballa per fidelitzar i dinamitzar la comunitat internacional de la ciutat amb diferents accions adaptades als diferents perfils.

 

Organitzador:

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Carrer de la Llacuna, 162 08018 Barcelona

Atenció a l’expositor i al visitant:

Both People & Comms

experiences@weareboth.com