Barcelona Activa, 30 anys impulsant l’activitat econòmica de Barcelona

L’agència de l’Ajuntament de Barcelona ha ajudat la creació de 22.300 empreses i ha atès més de 600.000 persones.

Read More