Cercador de pisos

Detecta fàcilment si a la teva finca hi ha habitatges d'ús turístic sense llicència, o si creus que pots estar allotjat en un d'ells.
Omple les caselles. Si la teva adreça no hi apareix, el pis que busques és il·legal. (Per a habitatges de la ciutat de Barcelona.)

Col·labora-hi

Si creus que a la teva finca hi ha habitatges d’ús turístic sense llicència, o creus que pots estar allotjat en un d’ells...

Avisa'ns

La ciutat de Barcelona ofereix un ampli ventall d’allotjaments turístics perquè tothom que la visiti, tant per motius de lleure com personals o professionals, gaudeixi d’una estada com si fos un barceloní més, integrat en el dia a dia de la dinàmica de la ciutat i de les comunitats de veïns amb qui compartir un espai vital de convivència. Viure i conviure en un habitatge d’aquestes característiques genera tota una sèrie de drets i deures que s’ha de saber identificar a l’hora de contractar-lo. Gaudir d’una experiència de viatge profitosa personalment i respectuosa vers els veïns de la ciutat també depèn dels visitants mateixos.

Com en moltes d’altres destinacions turístiques, a Barcelona s’ofereixen també allotjaments que no disposen de la respectiva llicència turística i, per tant, són il·legals. Això perjudica tant qui els lloga, perquè fa perdre tots els drets de reclamació respecte de qualsevol incident i priva de serveis de compliment obligat, com la ciutat, perquè genera especulació, economia submergida, i la seva activitat no reverteix en positiu en el marc de les comunitats de veïns que els acullen, i provoca malestars i queixes.

Si visites la nostra ciutat, ens cal el teu compromís i col·laboració perquè aquesta oferta submergida i que fomenta un tipus de turisme poc responsable, econòmicament insostenible i irrespectuós amb l’entorn no s’imposi i arreli a Barcelona.

Abans de llogar un pis turístic, comprova si és legal o no, i rebutja’n la contractació si no ho és, per ajudar-nos a lluitar contra el frau, l’encariment dels habitatges i l’expulsió del veïnat.

Si ets veí o veïna i pateixes molèsties per l’activitat d’aquests allotjaments i vols contribuir a combatre aquest fenomen, fes-nos arribar la teva queixa aquí

Resol els teus dubtes

Són habitatges que els llogaters o propietaris cedeixen, directament o indirectament, a través d’agències, a canvi d’una contraprestació econòmica i per a una estada igual o inferior a 31 dies. Els apartaments es lloguen en la seva totalitat i no se’n pot compartir l’ús amb altres grups.
Els propietaris dels habitatges han de comunicar expressament a l’Ajuntament la seva intenció d’exercir aquesta activitat i l’Administració ha de concedir una llicència que acrediti que compleixen tots els requisits establerts per la llei i la normativa urbanística. També han de disposar de cèdula d’habitabilitat i no poden allotjar-s’hi més persones que les que estableix la cèdula. Quant a l’interior de l’habitatge, ha d’estar en perfecte estat d’higiene i moblat i ha de contenir tots els estris necessaris per habitar-hi. Els habitatges d’ús turístic legal disposen del número d’inventari de registre turístic de Catalunya (NIRTC). Dins de l’habitatge hi ha d’haver un cartell amb aquest número, que també s’ha de facilitar als visitants un cop formalitzin la reserva. A més, els habitatges turístics legals posen a disposició dels visitants un telèfon disponible les 24 hores del dia per resoldre incidències relacionades amb l’estada a l’habitatge.
El propietari, directament, o agència que gestiona l'habitatge, ha de facilitar als llogaters o veïns el telèfon per atendre o resoldre de manera immediata les consultes o incidències relatives a l'activitat de l'apartament. També ha de garantir un servei d'assistència o manteniment per a qualsevol incidència.
Comprova que l'habitatge llogat disposi de llicència municipal i que l'adreça d'aquesta coincideix amb la de l'apartament en què t'allotges. També es donen casos en què en el contracte que signes apareix altra gent que no s'allotja amb tu. O que et comentin que no obris la porta si ve un inspector de l'Ajuntament i que diguis que el pis te l'ha deixat un amic...
Us presentem el procediment administratiu habitual per clausurar l'activitat d'un habitatge d'ús turístic il·legal. Des de l'inici fins a l'arxivament de l'expedient poden transcórrer entre 6 i 12 mesos. Un període llarg i no exempt de molts obstacles. Un trajecte amb multiplicitat d'inspeccions, notificacions i recursos que cal anar superant per garantir els drets i deures de tothom.
L'Ajuntament de Barcelona té la funció d'obrir els expedients i vetllar perquè tot aquest procediment tingui prou fonaments i aporti les proves suficients perquè el jutjat, en última instància, pugui dictar, finalment, una ordre de cessament de l'activitat de l'habitatge, basant-se en la Llei de Turisme de Catalunya 13/2002
No et passarà res en cap dels casos, tant si ets el denunciant com si et veus afectat per un precinte d’una denúncia anterior. El procediment per precintar un pis turístic il·legal s’allarga en el temps i pot trigar diversos mesos.
En cas que es porti a terme un precinte d’un pis que estigui allotjant turistes en aquell moment, l’Ajuntament reallotjarà els hostes sense cap càrrec per a ells. Posteriorment l’Ajuntament cobrarà les despeses associades al propietari del pis sense llicència.
Habitatge d’ús turístic legal Habitatge d’ús turístic il·legal
Garanteix un telèfon d’assistència de 24 hores.
Per atendre queixes i solucionar possibles incidències
Garanteix la contribució amb els seus impostos a tenir una ciutat més adequada per a tots.
T’arrisques a que durant la teva estada vinguin els inspectors municipals i desallotgin l’habitatge per efectuar un precinte de l’activitat il·legal.
Permet tenir un control sobre qui pernocta a la ciutat. L’habitatge d’ús turístic legal recull les dades sobre qui s’allotja i les passa degudament a les forces de seguretat per tal que puguin evitar l’entrada o estada al nostre país de persones en cerca i captura.

També et pot interessar...

Visita la ciutat

Barcelona a la teva mida, tot el que has de saber: telèfons, serveis, informació sobre transports..

+ Visita la ciutat

Moure's per Barcelona

La ciutat disposa d'una completissima xarxa de transport públic que uneix els districtes.

+ Moure's per la ciutat

Consells de seguretat i convivència

Normes de civisme a la ciutat perquè ciutadania i turisme convisquin en bona harmonia.

+ Seguretat i Convivència