La ciutat i els orígens

La identitat

Com a capital de Catalunya, Barcelona és una gran metròpoli amb una cultura pròpia.

El lloc

L’espai geogràfic privilegiat on se situa la ciutat de Barcelona ha marcat el seu creixement sostenible.

Història

La història

Barcelona primer va ser Bàrcino, una ciutat petita de fundació romana que amb el pas dels segles va esdevenir una important capital medieval. L’esplendor d’aquells temps es va frenar en iniciar-se l’època moderna, amb la guerra de Successió. Tot i així, la ciutat va avançar al ritme dels temps, industrialitzant-se i convertint-se en el motor de la Catalunya actual.